+420 311 510 420

Profil

Historie

1991 - 1992

Společnost Galimpex s.r.o. se při založení v lednu 1991 stala výhradním dovozcem užitkových automobilů Renault Vehicules Industriels (R.V.I.) do tehdejšího Československa. V závěru roku 1992 se transformovala na akciovou společnost a během prvních dvou let dovezla 308 nových nákladních automobilů Renault, kde dominovaly tahače roku 1991 modelové řady MAGNUM. Československo bylo první exportní zemí francouzského výrobce této modelové řady, která byla v této době na vyšší technické (kotoučové brzdy, velká kabina, kataforéza) a estetické úrovni než tehdejší konkurence.

Naše společnost také importovala desítku nových zájezdových autobusů Renault GT a GTX a v této době dovezla také 37 ojetých zájezdových autobusů Renault, těchto typů.

Galimpex a.s. má také bohaté zkušenosti s přípojnou technikou Lamberet, protože mezi roky 1991 a 1992 dovezla přibližně osmdesát nových chladírenských návěsů této značky.

Společnost držela 15 % podíl na dovozu všech nových nákladních automobilů, a v kategorii chladírenských návěsů Lamberet šlo dokonce o poloviční podíl na tehdejším československém trhu.

1993

Rok 1993 byl pro dovoz užitkových vozidel krizový (dělení ČSFR), ale již v dalším období 1994 - 1996 Galimpex a.s. držel 10 až 15 % podíl na dovozu nákladních automobilů v ČR. To si vyžádalo budování mohutné servisní sítě (Brno, Hradec Králové, Mělník, Hořovice, České Budějovice, Karlovy Vary a Zlín).

Galimpex a.s. se také podílela na privatizaci výrobce autobusů „Karosa“ ve prospěch francouzské společnosti Renault V.I.

1997 - 2004

V únoru 1997 převzala roli dovozce nákladních automobilů a autobusů pobočka francouzské společnosti Renault V.I. a tím končí první etapa aktivity naši společnosti.

V druhé etapě rozvoje se Galimpex a.s. přestěhovala do pronajatých servisních prostor zemědělské společnosti Agro Jesenice a.s. ve Vestci a pokračovala zde v autorizovaném prodeji a autorizovaný servis nákladních automobilů Renault byl dočasně organizován pod názvem RT servis. Od roku 1997 až do konce druhé etapy v závěru roku 2010, dosahovaly prodeje nákladních automobilů Renault přes sto kusů ročně.

2005

V průběhu roku 2005 vybudoval svoji pobočku v Záluží u Hořovic a zaměstnával celkem cca 45 zaměstnanců. Potřebnou technickou podporu poskytoval naši společnosti koncern Renault V.I. a později Renault Trucks, přes svoji pobočku v Praze.

V roce 2005 jsme byli odsouzeni k zaplacení úvěru na nákup nákladních automobilů jednoho našeho zákazníka ve výši 27 milionů Kč ve prospěch největšího finančního seskupení v ČR a v roce 2012 jsme doplatili poslední splátku. Opět významný zásah do vlastního rozvoje.

2010

Od prosince 2010, kdy naše společnost musela odprodat hlavní aktivitu francouzskému koncernu Renault Trucks, došlo k dohodě o pronájmu servisního prostoru v Záluží na dobu pěti let francouzskému koncernu Renault Trucks, který po třech letech odstoupil od nájmu z důvodu reorganizace. V ČR došlo ke spojení prodejní a servisní sítě se společnosti Volvo Truck Czech s.r.o. Z těchto důvodů končí druhá etapa aktivity Galimpexu a.s.

2014

Třetí etapu rozvoje aktivity vyvolala nutnost využití servisního prostoru v Záluží u Hořovic. Byla provedena potřebná modernizace a od 1. června 2014 došlo k zahájení servisu nákladních automobilů a přípojné techniky všech značek s technickou podporou DAF Trucks Praha s.r.o. s jedenáctí zaměstnanci a s perspektivou dalšího rozvoje v tomto regionu.

V listopadu 2014 podepsala naše společnost smlouvu se společnosti Inter Cars ČR s.r.o. o rozvoji nové společné aktivity tj. Q-servisu, cílem které je obsluha smíšených dopravních parků velkých dopravních společností, tak domácích jako i zahraničních. To je nová výzva pro naši společnost.

BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ POTÍŽE V PODNIKATELSKÉM ŽIVOTĚ SI ZACHOVAL STEJNÉ IČO ZA DOBU SVÉ DOSAVADNÍ EXISTENCE.